Jönköpings kommun

Elevhälsoteam

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Ekblad

Studie- och yrkesvägledare IMY, SA, HA/FS

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium, BF, NA

036-10 39 41

072-580 46 91

Irma Kadric

Studie- och yrkesvägledare EK

Julia Göthberg

Studie- och yrkesvägledare

Linnea Sedström

Studie- och yrkesvägledare EK och HA/FS (föräldraledig)

Skolsköterska

Agneta Malm

Skolsköterska

Louise Jonsson

Skolsköterska BF, EK

Tf. HA/FS, IMY och SA

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Skolkurator

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Elin Andersson

Skolkurator EK, BF

Emanuel Byrmo

Skolkurator HA/FS, IMY, SA

Specialpedagog

Anna Gustavsson

Specialpedagog BF, EK

036-10 65 56

072-574 93 39

Camilla Thomelius

Lärare och specialpedagog särskolan

Corina Rakosi

Specialpedagog IMY

Elin Kaiding Edlund

Specialpedagog SIH och NA

Victoria Adell

Specialpedagog HA/FS, SA

036-10 75 68

072-574 93 87

Socialpedagog

Moni Lager

Socialpedagog FS

Malin Renström

Socialpedagog Yrkesintroduktionen