Jönköpings kommun

Natur­vetenskaps­programmet

Två studenter diskuterar en molekylmodell

Är du intresserad av vetenskap och matematik? Vill du ha en bred utbildning som öppnar alla möjligheter till högre studier? Vill du dessutom kombinera din idrott med studier? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Sanda det rätta valet för dig!

På Sandas naturvetenskapsprogram läser du en hel del matematik och får lära dig hur matematik kan hjälpa till att beskriva olika fenomen i naturen. Du använder även dina mattekunskaper inom andra ämnesområden, till exempel kemi och fysik. Dessutom läser du ämnen som biologi, språk och samhällskunskap. Under utbildningen på NA får du lära dig att föra logiska resonemang, att lösa problem samt utveckla dina muntliga, skriftliga och analytiska förmågor. Vidare lär du dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig och ovetenskaplig grund. Du får också prova olika arbetssätt utanför klassrummet. Exempelvis har vi genomfört fysiklektion på Liseberg, studiebesök på sjukhus och exkursioner inom biologin. I språkundervisningen förekommer utbyten med länder som Tyskland och Spanien.

Vi är måna om att förbereda dig för fortsatta studier efter studenten. Samverkan med högskolor och universitet sker bland annat genom besök på populärvetenskapliga veckan i Linköping och matematikintresserade elever har deltagit vid Sonja Kovalevsky-dagarna i Malmö samt nationella matematiktävlingar. På Sandas NA-program finns också lärare med anknytning till högskolan.

På Sandas NA-program finns de båda inriktningarna ”naturvetenskap” samt ”naturvetenskap och samhälle.” Inriktningen ”naturvetenskap” ger den bredaste behörigheten, medan ”naturvetenskap och samhälle” är ett bra alternativ för dig som väljer mellan Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. En fördel med NA på Sanda är att inriktningsvalet och de flesta av dina kursval görs inför årskurs 3. Detta gör att dina val blir mer genomtänkta, eftersom du förhoppningsvis hunnit bli säkrare på vad du vill göra efter gymnasiet.

I årskurs 1 läser du Matematik 1-2, Fysik 1, Biologi 1, Samhällskunskap 1, Svenska 1, Engelska 5, Moderna Språk samt Idrott och Hälsa 1.

Till årskurs 2 väljer du om du skall fortsätta med ditt moderna språk. Därutöver läser du Matematik 2-3, Fysik 1, Historia 1, Svenska 2, Engelska 6, och Kemi 1. Är du inte idrottselev gör du också individuella val, där vi bland annat erbjuder bild, musik, webbutveckling, yoga, privatjuridik, retorik och litteratur.

I årskurs 3 är det 4 olika kurser som beror på vilken inriktning du valt se information per inriktning längre ner. Oavsett inriktning läser du svenska, religion, Biologi 2 och genomför det obligatoriska gymnasiearbetet. Dessutom får du välja någon eller några fördjupningskurser, såsom Matematik 5, Engelska 7, Historia 2 och Naturvetenskaplig specialisering.

Då Sandagymnasiet är en av de ledande skolorna i Sverige inom idrott ger vi dig den unika möjligheten att kombinera dina studier med din idrott. Lektionsmaterial finns alltid lättillgängligt via lärplattformen – allt för att underlätta för dig som elev.

Inriktning Naturvetenskap

Är du mest intresserad av de naturvetenskapliga ämnena ska du välja inriktningen Naturvetenskap. Här läser du Matematik 4, Fysik 2, Biologi 2 och Kemi 2 inom inriktningen. Du har även möjlighet att välja till Matematik 5 och Naturvetenskaplig specialisering. Några exempel på framtida yrken är läkare, ingenjör, astronom, marinbiolog eller veterinär.

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och Samhälle är ett bra alternativ om du tvekar mellan Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Inriktningen innebär att du fördjupar dina kunskaper om hur naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra samt om naturvetenskapens roll i miljöfrågor. Här läser du Biologi 2, Geografi 1 och Samhällskunskap 2 som inriktningskurser. Du får även välja antingen Matematik 4 eller Internationella relationer inom inriktningen.

Marija Gustafsson

Rektor NA och SA

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium, BF, NA

036-10 39 41

072-580 46 91