Jönköpings kommun

Sanda Tingsrätt

Rollspel är ett givande och kreativt sätt att lära nytt och få använda sina kunskaper. Att vara aktör i en rättssal där också oväntade saker händer kräver både mod och förmåga till improvisation.

Olika typer av rollspel används i utbildningen för blivande jurister och här fick Sandaeleverna använda sina kunskaper och lära för livet. Eleverna hade tilldelats olika roller i Domstolsspelet exempelvis som vittne eller åklagare. Två typer av mål avhandlades i domstolen, ett tvistemål och ett brottmål. Eleverna agerade med träffsäkerhet och fick värdefull feedback av en juridikstuderande fd Sandaelev och basketspelande advokat.