Jönköpings kommun

Lärare Särskola

Anette Carlsson

Lärare gymnasiesärskolan

Anna Norgren

Lärare gymnasiesärskolan

Anneli Jonsson

Hem och konsumentkunskaps lärare särskolan

Annika Almberger

Lärare gymnasiesärskolan

Bo Pettersson

Fritidshemslärare särkolan

Camilla Thomelius

Specialpedagog Gymnasiesärskolan

Caroline Åberg

Musiklärare särskolan

Celina Lindsten

Textillärare särskolan

Fredrik Härnström

Lärare gymnasiesärskolan och IT-pedagog särskolan

Karin Öhlin

Idrottslärare särskolan

Lars-Johan Johnson

Speciallärare gymnasiesärskolan

Lena Björklund

Bildlärare särskolan

Magnus Jansson

Lärare gymnasiesär

Malin Front

Hem och konsumentkunskap särskolan

Mikael Torebring

Fritidshemslärare särkolan

Sofia Evans

Fritidshemslärare särskolan

Sofie Saletti

Lärare gymnasiesärskolan och praktiksamordnare särskolan

Sonny Lindhe

Träslöjdslärare särskolan

Susanne Aulander

Speciallärare och förstelärare gymnasiesärskolan

Ulrika Davidsson

Speciallärare gymnasiesärskola

Weronica Lindblom

Lärare gymnasiesärskolan